WAT IS biobased verf?

Copperant is duurzame verf. Copperant streeft ernaar de hele verfbranche groener te laten kleuren. Lijkt misschien een mission impossible, maar iedereen ziet inmiddels in dat we echt wat zuiniger moeten omspringen met onze planeet. Wat kun je nou doen als schilder? Je kunt beginnen met een duurzame verf, zoals dus de verf van Copperant. Copperant verf wordt gemaakt met biobased grondstoffen. In deze blog vertellen we over wat dit nu inhoudt, een duurzame verf. En wat is biobased verf?
 
Wat is biobased?
Biobased grondstoffen zijn grondstoffen die gemaakt worden van restafval uit onder ander de voedings- en houtindustrie. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we geen voedingsmiddelen of plantenmateriaal onttrekken uit de voedselketen. Copperant maakt gebruik van de resten.
 
Verschil tussen biobased en plantbased
Hier kunnen we kort over zijn. Verschil tussen biobased en plantbased, dat is er niet. De termen worden door elkaar gebruikt. Bij Copperant gebruiken we het meest de term biobased, maar we gebruiken deze woorden ook wel door elkaar. Dus als er plantbased staat is dat hetzelfde als biobased en andersom.
 
Opbouw van verf
Hoe verwerken we deze biobased of dus ook wel plantbased grondstoffen in onze verf? De onderstaande afbeelding illustreert uit welke bestandsdelen verf bestaat.

opbouw-van-verf.png
 
De basis van Copperant verf is het bindmiddel. Die geeft namelijk de verf zijn belangrijkste eigenschappen. Daarna volgt het oplosmiddel. Oplosmiddel verdampt uit de verf en zorgt voor de droging. Voor buitenlakken gebruiken we een oplosmiddel op basis van plantaardige grondstoffen (biobased dus) en voor de binnenlakken maken we gebruik van een oplosmiddel op basis van water. Dan zijn er nog de hulpstoffen zoals de pigmenten voor de kleur, vulstoffen en additieven die de verf compleet maken.

Biobased versus fossiel
De planten die worden gebruikt voor de biobased grondstoffen hebben CO2 opgenomen uit de lucht en omgezet in zuurstof (fotosynthese). Deze planten hebben dus de CO2 vermindert en wordt vervolgens grondstof en daarna restafval. Copperant neemt dit restafval en maakt hier een bindmiddel van voor de verf. De planten groeien opnieuw en het proces begint weer van voor af aan.
 
Met fossiele grondstoffen onttrekken we grondstoffen uit de grond die niet weer opnieuw worden aangevuld, maar die een keer op raken. Ook zorgen deze grondstoffen niet voor minder CO2 in de lucht. Fossiele grondstoffen zijn materialen die heel lang in de grond gezeten hebben en die CO2 hebben opgeslagen. Doordat deze weer naar de oppervlakte worden gebracht en tot grondstoffen worden bewerkt zorgen ze juist voor meer CO2 in de lucht.

CO2-reductie met verf
Met biobased verf kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Met het schilderen van 320 woningen kun je al ruim 6.500 kilogram CO2 reduceren. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van een dieselauto die de aarde rondrijdt. Als in heel Nederland geschilderd zou worden met biobased verf, reduceren we nog veel meer CO2. Het is bijna niet meer uit te drukken in getallen als de hele wereld zou kiezen voor biobased verf. Mocht je meer over de CO2-reductie van Copperant willen lezen, bekijk dan deze pagina.
 
Kwaliteit van Copperant
Copperant staat voor kwaliteit en duurzaamheid. De biobased producten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van keuringsinstanties en zijn voorzien van officiële certificaten. De verf is non-toxic met maximale inzet van plantaardige grondstoffen, geproduceerd met 100% duurzame energie. Groen is doen!